Πέρασαν τα τεστ… μένει το στρες

Το Σάββατο ήταν μια καλή ημέρα για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αν και λίγο – πολύ αναμενόμενη, αφού όλοι γνώριζαν ότι θα περάσουν με επιτυχία τα stress test.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, φαίνεται να βαδίζει σε έναν σχετικά ομαλό δρόμο εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων και κυρίως σε μια διαρκή προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας, ακόμη κι αν δεν είναι απόλυτη ανάγκη γι’ αυτό.

Ωστόσο, τα τεστ αντοχής των τραπεζών δεν είναι το τέλος της προσπάθειας που γίνεται από τις διοικήσεις, αλλά το εφαλτήριο για να γίνουν ακόμη περισσότερα. Αν θέλουμε να το δούμε στεγνά οικονομικά, η επιτυχία στα τεστ φαίνεται να ήταν προϊόν συμφωνίας του εποπτικού οργάνου, του SSM δηλαδή και της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις συστημικές τράπεζες, ώστε να δοθεί πίστωση χρόνου.

Χρόνο αγόρασαν λοιπόν οι διοικήσεις προκειμένου να συνεχίσουν αυτά που έχουν δεσμευτεί να κάνουν και απορρέουν από την 3η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών. Δηλαδή αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των «κόκκινων» δανείων, πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό, απεμπλοκή από μη τραπεζικές δραστηριότητες, προγράμματα εθελούσιας εξόδου εργαζόμενων και αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων.

Πρόκειται για αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν τους επόμενους μήνες και που θα έχουν έντονο αντίκτυπο σε πολλούς.

Δύσκολες οι αποφάσεις λοιπόν, που πρέπει να λάβουν οι διοικήσεις, οι οποίες κι αυτές περνούν διαρκώς από τεστ. Κρίνονται, αξιολογούνται και υφίστανται κι αυτές τις συνέπειες μιας αποτυχημένης, κακής ή εν πάση περιπτώσει μη παραγωγικής διαχείρισης των τραπεζών τους.

Συμπέρασμα, τα τεστ τα πέρασαν, ο αγώνας αντοχής των εργαζόμενων για διατήρηση των θέσεων εργασίας και των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων συνεχίζεται. Όπως άλλωστε, έδειξε και το πρόσφατο παρελθόν, μέσα από κοινό μέτωπο, οι εργαζόμενοι μπορούμε να σταθούμε απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών.