Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας e-mail στην παρακάτω διευθύνση:

disyesetap@disye.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση:

ΔΗΣΥΕ ΑΤΕ – Πειραιώς

Οδός Αμερικής 10 (3ος όροφος)

Αθήνα 10176

τηλέφωνο: 210 3622646 – fax: 210 3605968