Ψηφίζουμε προοδευτικά και δημιουργικά, στηρίζουμε ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Συνάδελφοι, Αύριο 9/11/2021,ημέρα Τρίτη διεξάγονται οι εκλογές του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΑΤΕ με φυσική παρουσία ενώπιον των τριμελών εφορευτικών επιτροπών που εξέλεξε

Περισσότερα

«Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α» Συνεχίζουμε μαζί Σας, με αποφασιστικότητα, Νέες ιδέες και Νέες προτάσεις

Η «Στεγαστική Δημιουργία» πορεύεται διαχρονικά με όρους σοβαρότητας, υπευθυνότητας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας. Λειτουργεί με γνώμονα το σεβασμό των μελών του

Περισσότερα