Καταβολή επιδόματος Ισολογισμού

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ο πίνακας προσωρινής διανομής για το επίδομα Ισολογισμού και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοσιευτεί.

Η πίστωση των σχετικών ποσών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του μηνός.

Έτσι, μετά από επτά χρόνια, ακόμη μια εκκρεμότητα κλείνει.