Ανοικτή επιστολή προς το Δ.Σ. του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων ΑΤΕ

Συνάδελφοι,

Στην έκτακτη Γεν. Συνελευση στις 12/10/2019, τέθηκε προς ενημέρωση του σώματος το ζήτημα των απαιτήσεων που προβάλλει η μισθώτρια εταιρία ΛΑΜΨΑ, λóγω υπέρβασης του κóστους ανακατασκευής óπως επικαλείται, σε σχέση με το ποσó που εíχε υποβάλλει με την κλειστή προσφορά της στις 31/5/2017. Εξ αυτού του λόγου ζητά από το Ταμείο τη συμμετοχή του στην υπέρογκη επιπλέον δαπάνη, καθώς και τροποποιήσεις της υπογεγραμμένης σύμβασης ή συνδυασμό των παραπάνωαιτημάτων.

Παρά το ότι δεν υπήρξαν λεπτομερείς και ακριβείς αναφορές σε σχέση με τις απαιτήσεις της μισθώτριας , εντούτοις ορισμένα μέλη του παρόντος Δ.Σ. εμφανίσθηκαν υπερμαχοι των αιτιάσεων της μισθώτριας εταιρείας.

Η ΔΗΣΥΕ δια των εκπροσώπων της στη Γεν. Συνέλευση εξέφρασε την απόλυτη αντίθεση της στην επιδιωκόμενη προσπάθεια της μισθώτριας Εταιρείας να μετακυλήσει μέρος του κόστους ανακατασκευής, όπως είχε συμβατική υποχρέωση η ίδια να αναλάβει, στο Ταμείο με έωλα αβάσιμα και μη τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλοιώνοντας και τροποποιώντας επί της ουσίας την μισθωτική σύμβαση που είχε υπογράψει με το Ταμείο.

Επισημαίνουμε ότι τυχόν τροποποίηση της μισθωτικης σύμβασης, εμμέσως ή αμέσως, οδηγεί στην αλλοίωση επί της ουσίας των όρων με βάση τους οποίους διεξήχθη ο Δημόσιος Διαγωνισμός που αφορούσε τη μισθωση του κτιρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα πληροφορηθήκαμε τη ξαφνική συγκλιση του Δ.Σ. που σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή παρακολούθησης έργου θα συζητούσε το θέμα της Κριεζώτου προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.

Μετά από αυτές τις πληροφορίες η παράταξη μας παρενέβη κατά την έναρξη της συνεδρίασης ( 31/10/2019) και ζήτησε τη μη αλλοίωση και τη μη τροποποίηση επί της ουσία των όρων της σύμβασης.

Παρά τις προτροπές μας πληροφορηθήκαμε ότι το Δ.Σ. συνεδρίασε τελικά και με ψήφους (2 υπέρ, 2 κατά -1 λευκό) και με ερμηνεία της διπλής ψήφου της Προέδρου, κάνει αποδεκτές επί της ουσίας τις αιτιάσεις της μισθώτριας.

Η ΔΗΣΥΕ, προασπίζοντας τα συμφέροντα των συναδέλφων, είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη να καταγγείλει την όλη διαδικασία – παρωδία και να ζητήσει την:

  1. Την άμεση διακοπή κάθε διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην αλλοίωση ή τροποποίηση επί της ουσίας των όρων της Σύμβασης και μάλιστα στη βάση όσων αιτιάται η μισθώτρια Εταιρεία και ειδικά στο βαθμό που κατά την άποψη ειδικών, είναι αβάσιμα και μη τεκμηριωμένα.
  2. Τη στελέχωση της Επιτροπής παρακολούθησης έργου με πρόσθετα εξειδικευμένα μέλη, με δεδομένη την παραίτηση του Προέδρου της επιτροπής από τον 10/2019. Επισημαίνουμε ότι λόγω της ιδιότητας του ως πολιτικού μηχανικού ήταν κατά τεκμήριο γνώστης των τεχνικών θεμάτων.
  3. Την έγγραφη γνωμάτευση του Νομικού συμβούλου του Ταμείου για την δυνατότητα τροποποιήσεων όρων της σύμβασης.

Επειδή εκτιμούμε ότι διακυβεύονται τα συμφέροντα του Ταμείου και των ασφαλισμένων του, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα παρεμβάινουμε  για την προάσπισή τους.