Ταμείο Πρόνοιας ή Ταμείο Ελαφρόνοιας;

Ως ΔΗΣΥΕ, επανειλημμένα έχουμε επισημάνει την προβληματική λειτουργία του Ταμείου Πρόνοιας, λόγω των ανερμάτιστων αποφάσεων αλλά και των καθημερινών παρεμβάσεων στη λειτουργία του από τα μέλη Δ.Σ. των παρατάξεων «ΔΑΚΕ-Συνεργασία» και «Συμμετοχή».

Οι συγκεκριμένες παρατάξεις, αν και μειοψηφούσες στις αρχαιρεσίες του Φεβρουαρίου 2018, σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους, προχώρησαν στη δημιουργία ενός καθαρά πολωτικού κλίματος με την απουσία οποιασδήποτε συναινετικής διάθεσης, απαραίτητου στοιχείου, για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ταμείο μετά την διάλυση της Α.Τ.Ε.

Αποκορύφωμα αυτής της τακτικής είναι οι πρόσφατες αποφάσεις που πάρθηκαν στο Δ.Σ. κατά πλειοψηφία, για τον συνυπολογισμό στο Εφάπαξ έκτακτων αποδοχών, εξαγοράς πλασματικού χρόνου και τέλος οι προτάσεις για τροποποίηση άρθρων του καταστατικού.

Η υλοποίηση των αποφάσεων αυτών αναδεικνύει περίτρανα, πρωτοφανή σε μέγεθος και έκταση φαινόμενα αδιαφάνειας,αυθαιρεσίαςαντικαταστατικώνπαράτυπων και παράνομων ενεργειών με αποτέλεσμα την «ειδική»-ευνοϊκή, οικονομική μεταχείριση ατόμων και ομάδων σε βάρος βέβαια τόσο των υπολοίπων μελών όσο και της θέσης του Ταμείου.

Η αυταρχική και η αντικαταστατική πρακτική της προέδρου-τσαρίναςκαι της αντιπροέδρου-ευνοούμενης ακολούθου που αρνούνται να προσκομίζουν στοιχεία και τις καταστάσεις των μέχρι σήμερα πληρωμών που έχουν ζητηθεί από τα μέλη του Δ.Σ. της παράταξής μας, καθώς και η ρητή απαγόρευση στο προσωπικό του Ταμείου για οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση είναι χαρακτηριστικό του πως αντιλαμβάνονται τις δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες. Αυτό την ίδια ώρα που η πρόεδρος διοχετεύει εσωτερικά έγγραφα του Ταμείου, της Ελεγκτικής Επιτροπής προς τον Νομ. Σύμβουλο, σε κλειστή ομάδα στο διαδίκτυο στο οποίο είναι συνδιαχειριστής μαζί με γνωστό κατά συρροή υβριστή-συκοφάντη, παραβιάζοντας καταστατικό και κάθε νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, με απώτερο σκοπό την δημιουργία πολωτικού κλίματος και την κατασυκοφάντηση των αναφερομένων προσώπων.

Ενδεικτικό της όλης κατάστασης είναι οι τοποθετήσεις και τα e-mailτων μελών της ελεγκτικής Επιτροπής τόσο στα συμβούλια όσο και δημοσίως για σειρά θεμάτων που έχουν προκύψει και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

Ως ΔΗΣΥΕ ζητούμε και απαιτούμε το αυτονόητο. Έστω και την ύστατη ώρα, να επικρατήσει η λογική, η υπευθυνότητα, η δημοκρατική λειτουργία του Ταμείου και η πιστή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων όλων των συναδέλφων.