Καθαρές κουβέντες και ξεκάθαρες διαδικασίες

Κι όμως, κοντεύει ένας χρόνος από την ανάληψη για πρώτη φορά της διπλής Προεδρίας, τόσο του ΤΥΠΑΤΕ, όσο και του ΕΛΕΜ, από την παράταξη της ΔΑΚΕ και δυστυχώς τα έργα και οι ημέρες τους κρίνονται πενιχρά, αφού πέρα από μισές αλήθειες και αλαλαγμούς στα κοινωνικά δίκτυα, ουδέν.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι γιατί οι εκλεγμένοι της ΔΑΚΕ, στην πλειοψηφία τους αδυνατούν να εστιάσουν στα μεγάλα και σημαντικά, επιδεικνύοντας μια αμφιλεγόμενη εμμονή με δικηγορικές και τεχνικές υποθέσεις, ενώ τα τρένα περνούν και χάνονται.

Αυτή τη στιγμή, το μείζον θέμα στο ΤΥΠΑΤΕ δεν μπορεί να είναι άλλο παρά οι επιχειρούμενες και απολύτως απαραίτητες τροποποιήσεις του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ. Καθώς, αν δεν επιτευχθεί αφενός η απαιτούμενη απαρτία στην Καταστατική Συνέλευση και αφετέρου η έγκριση με μεγάλη πλειοψηφία των προτεινόμενων αλλαγών του Καταστατικού από τους συναδέλφους, σχεδόν τίποτα από όσα συζητάμε δημόσια δεν δύναται να υλοποιηθεί για κανέναν.

Καθότι, το παρόν Καταστατικό δεν επιτρέπει ούτε την δυνατότητα επαναλειτουργίας του ΤΥΠΑΤΕ σύμφωνα με τους νέους όρους που έχουν διαμορφωθεί, αλλά ούτε την δυνατότητα επιστροφής καθ οιωνδήποτε τρόπο μέρους της περιουσίας του ΕΛΕΜ. Το γεγονός αυτό, σπεύδουν σήμερα να παραδεχτούν δημόσια και οι εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ, που παραμονή εκλογών έκλειναν το μάτι σε παλαιότερους συναδέλφους και έκαναν λόγο για νέα διανομή. Κοινώς, από πίτουρα.. να φαν και οι κότες.

Αλλά, γιατί τόση βιασύνη και οδυρμός σήμερα;

Προφανώς γιατί το διάστημα αυτό, λαμβάνουν χώρα πολύωρες συνεδριάσεις στο ΤΥΠΑΤΕ για την επιλογή τεχνικού συμβούλου όσον αφορά την αξιοποίηση του ακινήτου του Πειραιά, παρά το γεγονός ότι, δεν έχει προλάβει καλά – καλά να αδειάσει , αφού ένοικοι όπως η Ελληνική Αστυνομία, το Everestκ.α. συνεχίζουν να λειτουργούν καθημερινά εντός του κτιρίου.

Συνεπώς, η υπέρμετρη βιασύνη για μελέτες, εργασίες και αναθέσεις, με την έννοια του κατεπείγοντος από πλευράς ΔΑΚΕ, είναι παντελώς ανακόλουθη με την σημερινή κατάσταση.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί πως η στάση της ΔΑΚΕ, παραμένει εμμονική και όσον αφορά την επαναλειτουργία του ΤΥΠΑΤΕ, όπου ισχυρίζονται, πως η Τράπεζα Πειραιώς ΣΗΜΕΡΑ, ενδέχεται να χρηματοδοτήσει την επαναλειτουργία του! Καταδικάζοντας έτσι, την εξέταση της εναλλακτικής πρότασης της ΔΗΣΥΕ, για πρόσκληση σε ανοικτό διαγωνισμού ιδιώτη πάροχου υγείας.

Συνάδελφοι,

Στο ΤΥΠΑΤΕ συνυπάρχει η προοπτική με την οπισθοδρόμηση. Το πρώτο μπορούμε να το συνδιαμορφώσουμε μέσα από ειλικρινή και γόνιμο διάλογο, μετά τις απαιτούμενες συναινέσεις και συνέργιες, ενώ το δεύτερο το συναντάμε καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα. Στο χέρι μας είναι προχωρήσουμε μπροστα!